Objavljena izdanja

Božo Jakovljević:
NA ZAPADNIM I JUŽNIM OBRONCIMA BUZEŠTINE


Knjiga Bože Jakovljevića Na zapadnim i južnim obroncima Buzeštine govori o dvjema područjima Buzeštine, onome zapadnome, od Štrpeda prema Opatiji, Saležu i Mlinima, i onome južnom, od Mosta i Maruškića prema Prodanima i Svetom Donatu.
Autor u ovoj knjizi primjenjuje prokušanu metodu kolača: predstavljanje određenog kraja, područja, sela i ljudi izborom inserata, zanimljivih i važnijih pojedinosti iz prošlosti i sadašnjosti, iz života i događanja, s velikim brojem ilustracija. Navedeno područje u ovoj je knjizi opisano gotovo sa svih aspekata: zemljopisnog, povijesnog, gospodarskog, kulturnog, etnografskog...
Osim prošlosti, autor jednaku pozornost posvećuje i sadašnjosti, današnjem životu, opisujući sva naselja na tom području, iznoseći njihovu gospodarsku osnovu i značajnije manifestacije života njihovih stanovnika, uključujući i tradicijsku kulturu, sport, zabavu i dr.  Kazalo


POGLED U PROŠLOST

I. NA ZAPADNIM OBRONCIMA

ŠTRPED

MAŽINJICA

PERCI, ŠANTIĆI I PODREČAK

Dobri stožari
Prepolovljeno stanovništvo
Bunkeri i obrambeni zidovi
Kod vrsnog pčelara

NA KAJINSKOM HRIBU CRKVA SV. DUHA

Dograđivanja
Gotičko svetište

ČRNICA DOLINOM BRAČANE
Vale i izvori
Mlinovi i stupe

KODOLJSKA VALA
Mlinovi na Sopotu

BAREDINE I SALEŠKI HRIB BANICE I RADINI
Šebastijanov mlin

SALEŽ

HRIB

ŠKULJAR

PETRAPILOSA

Pod oglejskim patrijarhom
Sjedište markiza
Pod Mlečanima
Kostelske ruševine
Potraga za blagom
Na ruševinama Beteraja
Jurati - pravni čuvari Beteraja

PRILOZI
Stanovništvo
Govor Škuljara
Protiv erozije
Umrli u Prvom svjetskom ratu
Poginuli borci 1941. - 1945.
U Domovinskom ratu
Pjesnik Lino Brozić
Izbor pjesama Lina Brozića

II. NA JUŽNIM OBRONCIMA
U KRAJU SVETOG ULDERIKA MARUŠKIĆI
Najveća obitelj na Buzeštini
Uzorni stožari
Uspomene
Vila u Škrbini

PODREBAR I PETOHLEBI
Prezimena i nadimci
Zanimanja

MOST

JURIČIĆI

VIDACI

PENGARI

MARINCI
Fašisti pale selo

PRODANI
Iselili iz Prodana od 1925. do 1938.

KEGI, KOZARI I PENIčIĆI
SVETI DONAT

Brnkali
Krbunica u Cerovčevoj boški

VINOGRADARSKI I MASLINARSKI KRAJ ŠKOLE CRKVE
Crkva sv. Donata
Kapela Svi sveti
Tri svećenika iz Podkuka

DOGAĐAJI U II. SVJETSKOM RATU
Organizacija partizanske vlasti
Sastanak u Pengarima
Otvorenje škole u Sv. Donatu
Pogibija Vazmoslava Gržalje
Narodna učiteljica iz Prodana

PRILOZI
Stanovništvo
Govor Prodana
Toponimi sela Prodani
Toponimi sela Marinci
Umrli u Prvom svjetskom ratu
Pali borci 1941. - 1945.
Podrebarske jame
Iz Slunja u Istru
Hoće li nastati Pengarsko jezero?
Maškare "Jedinstvo"
Boćarski klub "Istra"
Za dobru stazu
Pjesnikinja Ada Klarić
Izbor pjesama Ade Klarić
Impresum

Biblioteka
Malahne knige blzetske
Knjiga 2.

Božo Jakovljević
NA ZAPADNIM I JUŽNIM OBRONCIMA BUZEŠTINE

Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; tel./fax (052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Stare fotografije objavljene u ovoj knjizi iz privatnih su albuma i fotoarhiva Buzetskog zbornika; nove fotografije snimili su Miroslav Sinčić, Darko Jakovljević, Stojan Jermaniš, Nedjeljko Markežić i Darko Komšo.

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
400 primjeraka