Objavljena izdanja

Monografija
"VATROGASTVO NA BUZEŠTINI"
Format 22,5 x 28 cm, 144 str., 200 ilustracija u boji, tvrdi uvez, ovitak


Buzetski su vatrogasci danas spremni uspješno obavljati gotovo sve, pa i najsloženije zadatke koji stoje pred njima, kako u efikasnoj preventivnoj i interventnoj vatrogasnoj zaštiti područja na kojem djeluju, tako i u pružanju zaštite i pomoći u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u prometnim nesrećama, vremenskim i drugim nepogodama. Vatrogasci Buzeta čine dobro organiziranu, dobro opremljenu, dobro ekipiranu i dobro obučenu zajednicu - jednu od uzornih vatrogasnih zajednica ne samo u Istri već i u čitavoj Hrvatskoj.

Logično je da jedna tako organizirana i osposobljena vatrogasna zajednica, koja ima i više od pet desetljeća vatrogasne tradicije, takvu svoju stvarnost i takvu svoju tradiciju predstavi javnosti u obliku monografije, što i čini ovom monografijom. Ona je koncipirana, sastavljena i oblikovana upravo na osnovi današnje buzetske vatrogasne stvarnosti i s uvažavanjem duge tradicije buzetskoga vatrogastva.

Monografija ima sedam poglavlja, a pridodan joj je CD s kompletnim sadržajem monografije.

Tekstovi su ilustrirani s 200 ilustracija, uglavnom fotografija, pa knjigu možemo s pravom smatrati i monografijom i fotomonografijom.

Posebnost ove monografije su njeni autori, ne samo zato što ih je više, nego i zato što su svi redom ili stručne osobe za područje o kojem pišu, ili dobri poznavatelji toga područja. Tako je uvodno poglavlje o Podružnoj vatrogasnoj zajednici Buzet napisao njen predsjednik Đino Piuti, poglavlje o Javnoj vatrogasnoj postrojbi njen zapovjednik Damir Fabijančić, o DVD-u zapovjednik Denis Prodan, o šumama Buzežtine s aspekta njihova čuvanja i uloge vatrogastva inženjer šumarstva Mario Marečić, o videonadzoru jedan od najboljih poznavatelja toga sustava Đani Soldatić, o razvitku vatrogastva na Buzeštini Rikard Perčić, predsjednik DVD-a, koji se istraživanjem prošlosti vatrogastva na Buzeštini bavio i ranije, a s njim je surađivao Siniša Žulić, novinar, poglavlje o sjećanjima i svjedočenjima pripremila je novinarka Gordana Čalić Šverko u razgovorima s desetoricom istaknutih vatrogasaca. Kao posebne priloge monografija sadrži opširan pregled vatrogasnih vozila (s Zieglerovom reklamom) te zapis o buzetskom proizvođaču vatrogasnih kaciga Plastici Akrapović.

Impresum

VATROGASTVO NA BUZEŠTINI

Urednik

MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA BUZET

Za nakladnika
ĐINO PIUTI

Izvršni nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; tel./fax (052) 665 - 211
E-mail: sincic@reprezent.hr
Internet: www.reprezent.hr

Za izvršnog nakladnika
SONJA SINČIĆ

Fotografije
SAŠA SOLDATIĆ, ĐANI SOLDATIĆ, ROBI JERMANIĆ, DAMIR FABIJANČIĆ,
GORDANA ČALIĆ ŠVERKO, NEDELJKO MARKEŽIĆ, MIRO PETOHLEB,
MIROSLAV SINČIĆ, CHRISTIAN GALLO
ARHIV HRVATSKIH ŠUMA
Starije fotografije iz privatnih su albuma i iz arhiva Podružne vatrogasne zajednice Buzet

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB