Objavljena izdanja

Alida i Alojz Čargonja:
TRSTENIK


Trstenik, dosad rijetko i samo djelomično opisivan, ovom knjigom Alide i Alojza Čargonje dobiva svoju dragocjenu povjesnicu. Obuhvatni povijesni prikaz sela, ponegdje samostalno, drugdje u kontekstu čitave Ćićarije, napisan je na temelju arhivskih izvora i pouzdanih svjedočenja. Alojz Čargonja je i ovdje potvrdio svoju sposobnost popularnog tumačenja povijesnih događaja, a njegova ranija etnografska istraživanja narodnih običaja, posebno narodnih pjesama, bogato su zastupljena i u ovoj knjizi, kao svjedočanstvo pučke invencije Trsteničana što se kao dio narodne predaje prenosilo stoljećima s generacije na generaciju.

Sretna je i za ovu knjigu dobitna okolnost što je, uz Alojza, u njenu pripremanju sudjelovala i njegova supruga Alida, rođena Trsteničanka, čije je neposredno poznavanje ljudi i običaja pridonijelo svježini i autentičnosti ovih zapisa, posebno onih o narodnom životu, imenima i nadimcima, toponimima i sl., što ne ćemo naći u arhivskim vrelima, a ovdje dopunjuju i obogaćuju spoznaje o životu sela u daljnjoj i bližoj prošlosti.

Ovom knjigom Reprezent otvara svoju novu biblioteku pod nazivom Malahne knige blzetske, u kojoj imamo namjeru objavljivati knjige slična sadržaja vezana za šire područje sjeverne Istre.


  Sadržaj

Dragocjena povjesnica (Vlado Pernić)
Selo s jednim stanovnikom
U raskoši gorovite prirode (Miroslav Sinčić)

Iz daleke i bliže prošlosti Trstenika
Pomno odabrana lokacija
Ustrajavanje na škrtoj zemlji
Pod Rašporskim kapetanatom
Uskočki rat
Tkanje sukna
Slučaj Ive Šestaka
"Ćić i Ćićka"

Stanovništvo
Stanovništvo Krasa
Stanovništvo Trstenika
Broj obitelji u Trsteniku Imena, prezimena, nadimci i rodbinski nazivi
Doseljavanja i podrijetla prezimena
Knjiga blagajne

Iseljavanje
Trsteničani koji su se iselili do 1945. god.
Iseljeni nakon 1945. god

Selo vikendaša
Povremeni stanovnici

Privređivanje

Seoska zajednica - komunela

Nazivi njiva, pašnjaka, šuma i većih vrtova

Crkva sv. Lucije

Na početku 20. stoljeća
Promjene
Školstvo
Šavrinke
Bratovština sv. Roka
Ambulanta
Gostionice i trgovine
Variola
Cesta i vodovod

Prvi svjetski rat i talijanska okupacija
Talijanska vojarna
Iz života pod talijanskom vlašću

Trstenik u NOB-u
Počeci organiziranog otpora
Mobilizacija maloljetnika
Akcije nakon kapitulacije Italije
Tragična i sjajna 1944.
Odvedeni u logore
Značajni skupovi u trsteničkoj školi
Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Istru
Događaji u sjećanjima i tisku
Neprijateljski osvetnički napadi
Poginuli tijekom NOB-a
Žrtve fašističkog terora
Pripadnici prekomorskih brigada

Poslijeratno razdoblje
Seljačka radna zadruga
Elekrifikacija
Asfalt, telefon i vodovod
Aktivnosti lovaca
Program izgradnje elektrovjetrenjača

Iz narodne tradicije
Trsteničani - skromni, ustrajni, veseli
Čuvari narodne tradicije i kulturne baštine
Ženska narodna nošnja
Muška narodna nošnja
Vjerovanja
Običaji

Narodne pjesme
Ljubavne i druge pjesme
Legende - molitvice
Dječje pjesmice
Šaljive pjesme
Borbene pjesme

Pitalice, poslovice i mudre izreke

Prilozi
životopis učitelja Martina Ribarića (Miloš Ribarić)
Stara istarska zvona (Dr. Branko Fučić)
Sačuvati ovaj predivan prostor (Marijan Poropat)

Impresum

Biblioteka
Malahne knige blzetske
Knjiga 1.

Alida Čargonja i Alojz Čargonja
TRSTENIK


Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; te./fax (052) 665-211
e-mail: sincic@reprezent.hr; www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Sunakladnik
ODBOR ZA UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM
IMOVINOM SELA TRSTENIK

Fotografije
Stare fotografije objavljene u ovoj knjizi iz privatnih su
albuma trsteničkih obitelji.

Nove fotografije snimili su Miroslav Sinčić i Miloš Burlović

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Lektura
MIROSLAV SINČIĆ ORIJANA PAUS

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB