Objavljena izdanja

PARK PRIRODE UČKA

U vodiču "Park prirode Učka" na 56 stranica tekstovima i fotografijama u boji predstavljene su prirodne, kulturne, povijesne i druge vrijednosti, znamenitosti, sportske i rekreativne aktivnosti i atrakcije Učke i područja Ćićarije koje obuhvaća Park prirode Učka.

Park prirode Učka proglašen je posebnim zakonom 1999. godine. Prostire se na području Učke i Ćićarije i obuhvaća 146 km2 površine Grada Opatije i općina Kršan, Lanišće, Lovran, Lupoglav, Matulji i Mošćenička Draga. Park prirode na tom području proglašen je s osnovnim ciljem da se čuvaju i štite njegova prirodna i kulturna bogatstva i posebnosti, flora i fauna, spilje, jame, vidikovci, kulturni i povijesni spomenici, vrijednosti graditeljske i kulturne baštine. Parkom upravlja Javna ustanova "Park prirode Učka", koja brine o zaštiti, održavanju i promociji prirodnih, kulturnih i drugih vrijednosti te vrši nadzor i usmjerava razvoj turističkih, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti na tom području.

Namjena je ovoga Reprezentovog vodiča da tekstom, fotografijama, kartama i drugim sadržajima predstavi Park prirode Učka sa svim njegovim vrijednostima i atrakcijama, da domaće stanovništvo, širu javnost i sve brojnije turiste, izletnike i druge posjetitelje Učke i okolnog područja upozna s prirodnim i kulturno-povijesnim spomenicima i drugim vrijednostima tog kraja te obavezom njihova čuvanja i zaštite.


  Sadržaj

Znamo (li) što imamo (Miroslav Sinčić)

Park prirode Učka
Proglašenje Parka prirode
Obuhvat Parka prirode
Očuvana baština
Autentični krajolici i tradicijska arhitektura
Naselja
Vela Učka
Mala Učka
Lovranska Draga
Brest pod Učkom
Bogatstvo podzemlja
Izvori vode
Ceste

Tunel Biljni i životinjski svijet Istraživači područja Učke
Rekreacija - Učka outdoor
Planinarenje
Veprinac - Poklon - Vojak
Lovran - Lovranska Draga - Vojak
Sportsko penjanje
Speleologija
Slobodno letenje
Brdski biciklizam
Pustolovne utrke

Atraktivna izletišta
Vojak i kula-vidikovac
Poklon
Voda Josipa II.
Vela draga
Planik
Brajkov vrh i Korita
Mošćenička draga

Javna ustanova "Park prirode Učka"

     

     
Impresum

Reprezentov vodič
Park prirode Učka

Urednik
Miroslav Sinčić

Nakladnik
Izdavačko poduzeće Reprezent d.o.o.
Račice 1, 52420 Buzet; tel./fax (052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
Sonja Sinčić

Autor teksta
Vladimir Pernić

Fotografije u ovom vodiču iz fototeke su
Javne ustanove "Park prirode Učka"

Računalna priprema i dizajn
Dražen Turković

Tisak
Grafomark Zagreb

Naklada
3000 primjeraka

Redakcija vodiča zaključena je 31. listopada 2004. god.