Objavljena izdanja

Ivan Klarić
LOVSTVO NA BUZEŠTINI

  Kazalo

Uvodna riječ predsjednika LD "Mirna" 5
Proslov autora 6

Lovačko društvo "Mirna" Buzet danas 8

Lovačko Društvo "Mirna" Buzet (1946. - 2009.) 11

Počeci: od 1946. do 1950. godine 13

Godine konsolidacije: od 1950. do 1960. 15

Godine razvitka od 1960. do 1970. 36

Značajke desetljeća 1970. - 1980. 52

Razdoblje kontinuiteta (1980. - 1990.) 62

Razdoblje promjena (1990. - 2000.) 77

Na početku novog milenija 96

I dalje prioriteti: čuvanje prirode, briga o divljači

i unapređenje rada društva 112

Dodaci 119

Lovačke zanimljivosti 120

Izbor jela od divljači 123