Objavljena izdanja

Božo Jakovljević:
IZ PROŠLOSTI HRVATSKOGA ŠKOLSTVA U ISTRI

Format 14 x 20 cm, 184 str., 56 ilustracija, tvrdi uvez

Tematiku autorova stručno-znanstvenog razmatranja u ovoj knjizi čini obrazovanje nastavnoga osoblja, podizanje škola, osnivanje učiteljskih društava, borba za hrvatski jezik i za ostvarenje potisnutih hrvatskih etnokulturnih i nacionalnih prava u Istri druge polovice XIX. i prve polovice XX. st.

Ova knjiga o istarskome školstvu namijenjena je širokome sloju čitatelja, pa je tako i pisana: s jasnoćom izlaganja, temeljeno na pouzdanoj literaturi, kao i na novim svjedočanstvima i arhivskim vrelima, pa i na autorovim osobnim iskustvima.

Autor se osvrće na gotovo stotinu godina istarskih političkih, društvenih i etnokulturnih, napose prosvjetnih prilika, analizira nastanak i razvoj mnogih škola u selima i gradićima s hrvatskim većinskim čiteljstvom, piše o početnicama i čitankama, donosi životopise nekolicine učiteljica i učitelja.

Knjiga je napose značajna za međunacionalne odnose u samoj Istri, ali i za odnose s republikama Italijom i Slovenijom, jer će njen sadržaj zanimati i tamošnje znanstvene i stručne, pa i političke krugove.Impresum

Božo Jakovljević
IZ PROŠLOSTI HRVATSKOGA ŠKOLSTVA U ISTRI

Urednik

MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; tel./fax (052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
500 primjeraka