Objavljena izdanja

ISTARSKI VODOVOD
fotomonografija uz 75. obljetnicu utemeljenja

  Kazalo

Predgovor (Boris Sirotić)
Slavljenik sa zaslugama (Miroslav Sinčić)
Istarski vodovod danas (Hilda Siroti-Labinjan)
Organizacijska struktura (Laura Šuperina)
Vodoopskrba Istre u prošlosti (Siniša Žulić)
Izvorišta Istarskog vodovoda (Mladen Nežić)
Izgradnja vodovodnih sustava (Mladen Nežić)
Sportske i druge društvene aktivnosti (Siniša Žulić)

SJEĆANJA
Mario Brežević
Karlo Brozić
Julije Grbac
Milan Krbavčić
Đildo Buršić
Gino Krbavčić
Ivan Mijandrušić
Igor Jakac
Mario Labinjan
Stevo Žufić
Stjepan Sulimanec
Janko Greblo
Ivan Franinović
Impresum

ISTARSKI VODOVOD BUZET
Fotomonografija uz 75. obljetnicu utemeljenja

Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Urednički odbor
ZLATKO MARINAC, MIROSLAV SINČIĆ, HILDA SIROTIĆ-LABINJAN,
LAURA ŠUPERINA I SINIŠA ŠULIĆ

Nakladnik
ISTARSKI VODOVOD D.O.O. BUZET, Sv. Ivan 8

Za nakladnika

BORIS SIROTIĆ

Izvršni nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O. BUZET, Račice 1

Za izvršnog nakladnika
SONJA SINČIĆ

Grafičko oblikovanje i računalna priprema
DAVID IVIć

Tekstovi
MIROSLAV SINČIĆ, HILDA SIROTIĆ-LABINJAN,
LAURA ŠUPERINA,
SINIŠA ŠULIĆ I MLADEN NEŽIĆ
U fotomonografiji su korišteni opisi i podaci iz knjige 50 godina
Istarskog vodovoda, Buzet 1984.

Fotografije
ARHIV ISTARSKOG VODOVODA
WALTER SIROTIĆ, SAŠA SOLDATIĆ i dr.

Odabir fotografija
SAŠA SOLDATIĆ

Digitalna obrada fotografija
WALTER SIROTIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
1000 primjeraka