Objavljena izdanja

Milan Sijerković:
ISTARSKA METEOROLOŠKA ŠKRINJICA


Istarska meteorološka škrinjica opsežno je stručno djelo iz područja meteorologije, prvo takvo djelo za područje Istre. Napisano je stručno, temeljeno na vjerodostojnim meteorološkim podacima i iskustvima, s prepoznatljivim popularnim i zanimljivim Sijerkovićevim stilom, tako da će ova knjiga biti jednako razumljiva, korisna i zanimljiva za stručnjake, kao i za široki krug čitatelja koji ne raspolažu stručnim meteorološkim znanjem. Dodatnu informaciju, zanimljivost i atraktivnost knjizi daje sedamdesetak ilustracija, fotografija u boji, mahom vezanih uz vrijeme i klimu u Istri te meteorološka mjerenja koja se na ovom području sustavno provode od osamdesetih godina dvadesetog stoljeća.

Knjiga ima tri poglavlja: prvo govori o istarskom vremenu i klimi, drugo o povijesti vremenskih motrenja u Istri, a u trećem je poglavlju opisan život i djelo Andrije Mohorovičića, poznatoga hrvatskog meteorologa, geofizičara i seizmologa svjetskoga glasa, rodom iz Voloskog u Istri.

Prvo je poglavlje najopširnije, obuhvaća veliki raspon tema od čimbenika koji određuju istarsku klimu i vrijeme te opisa klimatskih i vremenskih pojava kao što je temperatura zraka, oborine, vjetrovi, oblaci, grmljavina, sušna razdoblja i drugo, pa do razmatranja klimatskih i vremenskih mijena po godišnjim dobima i po mjesecima u godini. Ta se razmatranja, opisi i zaključci odnose na Istru u cjelini, ali i posebno na pojedine istarske krajeve, kao što je zapadna obala, središnja Istra, planinski krajevi i istočna istarska obala, tako da je obuhvaćen široki prostor čitave Istre, uključujući i Liburniju. Svi su opisi i zaključci izvedeni na osnovi podataka meteoroloških mjerenja u zadnjih šetrdesetak godina, kao i ranijih razdoblja ako su podaci bili dostupni, te na osnovi podataka i analiza koje su objavili drugi meteorološki stručnjaci.

U drugom poglavlju Sijerković daje povijesni pregled meteoroloških mjerenja i osnivanja meteoroloških postaja u raznim istarskim krajevima te posebice opisuje začetke i razvitak pomorske (Pula), zdravstvene (Opatija) te zrakoplovne meteorologije, s posebnim opisom mikroklime pulske zračne luke.

Ovo Sijerkovićevo djelo krasi nekoliko izuzetnih odlika: prvo to što stručnu, složenu meteorološku građu autor iznosi jednostavnim, razumljivim i zanimljivim stilom; drugo, svi su opisi, raščlambe i zaključci utemeljeni na ogromnom broju pouzdanih podataka; korišteni su mnogi izvori, djela drugih stručnjaka, arhivski podaci, iskustva, pučka kazivanja i dr.; djelo predstavlja cjeloviti prikaz klime i vremena u Istri, s opširno obrađenim pregledima vremenskih mijena i tokova po godišnjim dobima i po mjesecima, s šestim osvrtima na vremenska događanja u prošlosti, s iznošenjem statističćkih prosjeka i ekstremnih slučajeva; kroz cijelu knjigu vidljivo je autorovo nastojanje na iznošenju uzročno-posljedičnih veza u meteorološkim pojavama i fenomenima, kao i njegova stalna briga da čitatelja podući kako bi lakše mogao razumjeti stručnu meteorološku tematiku koja se u knjizi obrazlaže, kao i klimatske i vremenske pojave općenito.

Knjiga je i po izgledu lijepa i atraktivna, s tvrdim uvezom i s bogatim slikovnim prilozima, među kojima ima niz fotografija koje predočuju vremenske prilike i neprilike u Istri u bližoj i daljnjoj prošlosti.

Knjigu je uredio Miroslav Sinčić, grafički oblikovao David Ivić, a tiskana je u Grafomarku u Zagrebu.

  Sadržaj

PROSLOV

1. ISTARSKO VRIJEME I KLIMA

ISTARSKA KLIMA GODI - SVIMA!

KLIMATSKE "VILE SUĐENICE"
Geografska širina
Atmosferske prometnice
More i kopno
Reljef i nadmorska visina
Učka gora povrh mora
Drugi klimatski čimbenici

MORSKA BLAGOST, KOPNENA ŠESTINA

KIŠICE, KIŠE I KIŠURINE
Kiše otjerale Cankara!
Čehov se u Opatiji - dosađivao!

SNJEŽNE PAHULJE
Čežnja za snijegom

BLJESAK MUNJE, TRIJESAK GROMA
Štetonosne ledene kuglice
Smrtonosni gromovi i uništavajuća tuča
Na oblak zgon
Zloćudni vrtlozi morskih pijavica
Nevere u daljnjoj i bližoj istarskoj prošlosti

KAD PRESAHNU NEBESKE SLAVINE
Katastrofalne suše u prošlosti Istre

VLAGA - I MRSKA I DRAGA

LJETNE VEDRINE, ZIMSKE OBLAČINE

"Oblačne" pučke prognoze
Magleni zastor iznad mora
Magla iz Nazorova sjećanja
Utopio se zbog magle

SUNČANE URE

VJETAR I MILUJE I BRIJE
Pulska bura
Buru se ne smije kleti!
Jugo u Kumičićevim i Jardasovim opisima
Nevolje s jugom
Nestalnost vjetrova

GLAVNA OBILJEŽJA ISTARSKE KLIME

GODIŠNJE KLIMATSKE MIJENE
Zima
Proljeće
Ljeto
Jesen

KLIMATSKI HOD OD MJESECA DO MJESECA
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Kiše i klizišta
Lipanj
Krvava kiša
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad

Velike poplave Studeni
Prosinac
Božićni ugođaj

2. POVIJEST VREMENSKIH MOTRENJA U ISTRI

METEOROLOŠKE POSTAJE - RIZNICE METEOROLOŠKIH DRAGULJA
Poreč - prije Pule!
Porečka poljodjelska meteorologija

ZAČECI POMORSKE METEOROLOGIJE


ZDRAVSTVENA METEOROLOGIJA


ZRAKOPLOVNA METEOROLOGIJA
O mikroklimi pulske zračne luke
Vjetar
Magla
Oblaci
Grmljavina

3. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ

Bilješka o piscu


Impresum

Milan Sijerković
ISTARSKA METEOROLOŠKA ŠKRINJICA

Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, 52420 Buzet
tel. ++385 (0)52 665-084; tel./fax. ++385 (0)52 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; sonja.sincic@reprezent.hr
Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika

SONJA SINČIĆ

Recenzenti

GORDANA HRABAK-TUMPA
JANJA MILKOVIĆ

Fotografije:
MARIN ANIČIĆ, DESIDERIO DAZZARA, MARIO GRABAR, DAVID IVIĆ, NEVEN LAZAREVIĆ, SAŠA NIKOLIĆ, MIRJAN RIMANIĆ, SMILJKO RUDAN, MIROSLAV SINČIĆ I ZLATAN VARELIJA

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
600 primjeraka