Objavljena izdanja

Dragovan Šepić:
HRVATSKI POKRET U ISTRI
U XIX. I NA POČETKU XX. STOLJEĆA


HRVATSKI POKRET U ISTRI je prva knjiga Šepićevih izabranih djela, tiskana na 600 stranica formata 16,5 x 24 cm s tvrdim uvezom.

Dragovan Šepić se rodio 15. prosinca 1907. u Buzetu, gdje je završio osnovno obrazovanje u školi u kojoj je njegov otac bio ravnatelj. Nakon završene gimnazije Šepić se 1928. god. upisuje na Pravni fakultet u Zagrebu koji završava 1933. U međuvremenu je završio jednogodišnji studij na Institutu za visoke međunarodne znanosti u Parizu.

Kao istaknuti istarski antifašist 1935. god. primljen je u službu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Jugoslavije. U tom je ministarstvu radio od 1935. do 1939. i od 1945. do 1947. god. Od 1939. do 1945. povremeno je radio u jugoslavenskim poslanstvima u Sofiji, Kairu, Capetownu i Londonu. Nakon 1945. radi na raznim poslovima u Beogradu i Zagrebu, a od 1954. u Jadranskom institutu JAZU, što se pokazalo veoma sretnim rješenjem i za njega i za hrvatsku historiografiju.

Godine 1968. u Zagrebu je doktorirao na Fakultetu političkih znanosti, gdje je kao znanstveni savjetnik Jadranskog instituta JAZU god. 1970. izabran za redovnoga profesora. Umirovljen je osam godina kasnije.

Godine 1977. Šepić je izabran za izvanrednoga, a 1986. za redovnoga člana JAZU (danas HAZU). Bio je tada jedini Istranin s tim visokim zvanjem. Od 1978. do 1996. bio je voditelj akademijina Zavoda za povijesna i društvena istraživanja u Rijeci.

Dragovan Šepić je preminuo u Zagrebu 12. veljače 1997. god.
Svojim opsežnim znanstvenim opusom akademik Šepić je nadasve zadužio Istru. Dio toga opusa izabran je i objavljen u ovoj knjizi. To je prva knjiga u nizu izabranih radova iz Šapićeva bogatog opusa, a u biblioteci pod naslovom Izabrana djela istarskih akademika, koju ovim sveskom pokreće Izdavačko poduzeće Reprezent. U ovoj prvoj knjizi skupljen je niz studija i članaka koji govore o onom vremenu istarskoga života u kojem se odvijao Hrvatski narodni preporod i u okviru njega hrvatski politički, gospodarski i kulturni pokret u Istri. Autor ne samo što prati povijest događanja, već na temelju istraživanja po našim i stranim arhivima te uvidom u postojeću literaturu daje analizu i komentar povijesnih zbivanja, kao i ocjenu djelovanja pojedinih ličnosti.

Uvjereni smo da će ne samo znanstvenici i stručnjaci, već i šire čitateljstvo sa zanimanjem uzeti u ruke ovaj izbor radova o jednome sudbinskom istarskom povijesnom razdoblju iz pera jednoga od najznačajnijih hrvatskih historiografa.


  Kazalo


Predgovor (Petar Strčić)
Život i djelo akademika Dragovana Šepića (Hodimir Sirotković i Petar Strčić) Vinko Šepić (Božo Jakovljević)

I. DIO
O procesu integracije hrvatske nacije u Istri
Neki problemi integracije hrvatske nacije u Istri u svjetlosti naše historiografije
Povijest istarskih Hrvata od 1870. do 1914. god.
Politička koncepcija Jurja Dobrile Prigodom 50. obljetnice smrti Mate Baštijana
Nacionalna borba u Istri 1900. - 1914.
Nacionalna borba u Istri i izbori za Carevinsko vijeće 1907.
Politika "narodnog mira" u Istri 1908. - 1913.
Hrvatski istarski trolist: Laginja, Spinčić, Mandić
Hrvatski narodni preporod u Istri u našoj novijoj historiografiji

II. DIO
Talijansko-jugoslavenski odnosi; politički odnosi od 1870. do 1918.
Talijanski iredentizam na Jadranu
Angelo Vivante i talijanski iredentizam na Jadranu
Transformacije iredentizma Talijanski iredentizam i istočna kriza 1875. - 1878.
Istra u imperijalističkom programu Italije (do Londonskog ugovora 1915.)
Nacionalizam u genezi i politici talijanskog fašizma
Jugoslavenski pokret i Milan Marjanović 1901. - 1919.

III. DIO
Politika rušenja Austro-Ugarske i Južni Slaveni
Talijanska vlada i javnost prema pitanju jugoslavenskog ujedinjenja 1914. - 1918.
Hrvati, jugoslavensko pitanje i Francuska (1914. - 1915.)
Londonski ugovor
Pitanje tajnosti Londonskog ugovora
Tko je otkrio tajni Londonski ugovor?
Povodom knjige "Londonski ugovor" Milana Marjanovića
Slovenci i jadransko pitanje u Prvom svjetskom ratu
Srpska vlada, Jugoslavenski odbor i pitanje kompromisne granice s Italijom
Misija Carla Gallija u Trstu
Jadranska dilema talijanske politike 1917. god. (Misija G. Borgesea i G. Paternoa u Švicarskoj u srpnju i kolovozu 1917.)
Raspad Austro-Ugarske i Trst
Odbori Narodnog vijeća u Puli i ostaloj Istri u danima prevrata i talijanske okupacije
Buzeština 1918. godine
Istra uoči Konferencije mira (Talijanska okupacija Istre 1918. i istarski Hrvati)


Bibliografija prof. dr. Dragovana Šepića (Petar Strčić)
Izbor iz literature o Dragovanu Šepiću (Petar Strčić)
Kazalo osoba Kazalo mjesta