Objavljena izdanja

"FRANINA I JURINA" ZA 2014. GODINU

Tradicionalni istarski narodni kalendar, bogato ilustriran godišnjak, knjiga koja se čita čitave godine, lijep i vrijedan poklon uz božićne i novogodišnje blagdane.  Kazalo


BIO JE SLIKAR VRHUNSKIH MOGUĆNOSTI I SNAŽNE OSOBNOSTI | M. S.
ISTARSKE ŠTERNE | Ivona Orlić
BLAGDANI, SPOMENDANI I NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ
SAJMOVI U ISTRI

OBLJETNICE

BERAMSKA SLIKOVNICA VINCENTA IZ KASTVA | Maja Štrk-Snoj
ŠKRINJICA BUZETSKE PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI | Mirjana Pavletić
STRADANJA ISTRANA NA RATIŠTIMA | Ratko Radošević
PARTIZANI NA POZORNICAMA | Marijan Milevoj
STO GODINA OD POTONUĆA "BARONA GAUTSCHA" | Branko Šuljić
KULTNA OŠTARIJA ISTARSKOG SJEVERA | Vladimir Pernić
IVO JARDAS - NARODNI UČITELJ I ZASLUŽNI ETNOGRAF | Zlatan Varelija

PROŠLOST TRADICIJA BAŠTINA

BUJSKA BAŠTINA VENECIJANSKOG PORIJEKLA | Lorella Limoncin Toth
KOTAČ STAR 5200 GODINA | Josip Orbanić
ZANIMLJIVOSTI I OSOBITOSTI ŠIŠANSKE PROŠLOSTI | Antonio Giudici
RABSKA FJERA | Tonka Kavran
TRADICIJSKI FOLKLOR NEREZINA | Julijano Sokolić
NAJSTARIJA ZVONA JUŽNE ISTRE | Anton Percan
KALIGARI - MAJSTORI NA ODLASKU | Mirjana Margetić
PO VAPNO NA ŠTRMAC | Kristian Stepčić Reisman
CRKVA SV. JAKOVA U BARBANU | Josip Šiklić
PAZINSKA KALVARIJA | Josip Šiklić
RIMSKA CESTA OD LOBORIKE DO GALIŽANE | Ivan Milotić
KASNOANTIČKA TVRĐAVA TURNINA | Aldo Pokrajac
KOLONATSKI ODNOSI NA BUJŠTINI | Zlatan Varelija
2013. U PULI - GODINA VELIKIH PROJEKATA
I REKORDNIH TURISTIČKIH REZULTATA | EP
MOMJANSKI MLINOVI | Zlatan Varelija
POTOPLJENO NASELJE I BRODICA | Zlatan Varelija

NAŠI LJUDI I KRAJEVI

ŽIVOT POSVEĆEN NARODNOM MELOSU
ISTRE I PRIMORJA | Svjetlana Hribar
SLAVNI BARITON JOSIP KAŠMAN | Ivo Bogović
VALTER PRIMOŽIĆ - ZALJUBLJENIK U
KRŠANSKU TRADICIJU | Silvana Fable
OPATIJA I FILM | Amir Muzur
KIPAR ALOJZ ČARGONJA | Vladimir Pernić
RIJEČKI POVJESNIČAR GIOVANNI KOBLER | Irvin Lukežić

LIBURNIJAC KLEMENT SERGO - DEZERTER
IZ MUSSOLINIJEVE VOJSKE | David Orlović
ROVINJAC SERGIO RABAR GENERAL
DOMOVINSKOG RATA | Aldo Pokrajac
LABINSKI RUDARI U FRANCUSKIM RUDNICIMA | Marijan Milevoj
ZRĆE - OKUPLJALIŠTE SVJETSKE MLADEŽI | Branko Šuljić
IZ PROŠLOSTI SVETE NEDELJE LABINSKE | Marijan Milevoj
ZELENO BLAGO ROVINJSKOG OTOČIĆA | Christian Gallo
OTOK SVETI JURAJ PRED VRSAROM | Ivan Milotić
SAVUDRIJSKA BATANA | Zlatan Varelija
KAKO JE BALOTA OTKRIO VLAČIĆA | Zoran Milevoj

TEME I DOGAĐAJI

PULSKE MARIJANSKE CRKVE | Franc Ancelj
CARUSO, BERNHARDT, PUCCINI. U RIJEČKOM TEATRU | Kim Cuculić
BRODOVI S IMENOM OLIVA, ULIKA I ULJANIK | Andrej Mekota
SVETI PETAR U ŠUMI: SAMOSTAN I PAVLINI
SAMOSTAN | Siniša Pamić
PAVLINI | Amir Muzur
OLOVNA GLAGOLJSKA SLOVA U ROČKOJ
PRETISKALNICI | Mirjana Pavletić
OD MALOG POGONA DO REGIONALNOG LIDERA | Aldo Pokrajac
RIJEČKI HOTELI DO 1918. GODINE | Igor Žic
HRVATSKO ŠKOLSTVO U ISTRI IZMEĐU
DVA SVJETSKA RATA | Mate Krizman
SNJEGOVI U ISTRI | Milan Sijerković
KLAPA PINGUENTUM OVJENČANA
OMIŠKIM ZLATOM | Mirjana Pavletić
ŠPORTSKO DRUŠTVO PAZIN | Mirjan Rimanić
PRAZNIK GROŽĐA U BUJAMA | Denis Visintin

ZANIMLJIVO POUČNO KORISNO

VIŠE LAČAN NEGO SIT | Mirjan Rimanić
SLAPOVI U ISTRI | Drago Struna
MOČVARNI OKAŠ UGROŽENA VRSTA LEPTIRA | Toni Koren
KOROVI OČARAVAJUĆIH BOJA | Claudio Pericin
GRIJANJE NA BIOMASU | Adriano Putinja
LET IZNAD PAZINSKE JAME | Mirjan Rimanić
OKARINA - ZABORAVLJENI INSTRUMENT | Branislav Ostojić
SLIČICE IZ BANJOLA | Silvano Jelenić
SREDIŠTE ISTARSKOG POLUOTOKA | Željko Ancelj
PALME - UKRAS VRTA I DOMA | Tatjana Mandić Bulić
CRVENA PALMINA PIPA | Tatjana Mandić BulićImpresum

Franina i Jurina
istarski kalendar za 2014. godinu


Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, 52420 Buzet; tel. (052) 665-084; tel./fax
(052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; sonja.sincic@reprezent.hr;
Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Uredništvo
MARIJAN MILEVOJ, DRAGO ORLIĆ, VLADIMIR
PERNIĆ, MIRJAN RIMANIĆ, MIROSLAV SINČIĆ,
BRANKO ŠULJIĆ I ZLATAN VARELIJA

Dizajn i računalna priprema
DAVID IVIĆ

Marketing
SONJA SINČIĆ
DARIO BOLONOVIĆ, BERISLAV MUDROVČIĆ


Autori fotografija
Željko Ancelj, Silvana Fable, Danijel Frka,
Christian Gallo, Toni Koren, Tatjana Mandić
Bulić, Mirjana Margetić, Marijan Milevoj,
Ivan Milotić, Amir Muzur, Josip Orbanić,
Ivona Orlić, Mirjana Pavletić, Anton Percan,
Claudio Pericin, Aldo Pokrajac, Adriano
Putinja, Mirjan Rimanić, Miroslav Sinčić,
Kristian Stepčić Reisman, Drago Struna, Josip
Šiklić, Ivica Tomi, Zlatan Varelija.

Na naslovnici
Alojz Čargonja, Franina i Jurina, legendarni
istarski likovi, kamen 1999.

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB