Objavljena izdanja

"FRANINA I JURINA" ZA 2013. GODINU

Tradicionalni istarski narodni kalendar, bogato ilustriran godišnjak, knjiga koja se čita čitave godine, lijep i vrijedan poklon uz božićne i novogodišnje blagdane.


  Kazalo

NAIVA U ISTRI | Robert Buršić

Josip Bilić Gašpar
Ivan Hekić
Duilio Makovac
Anton Meden
Vlastimir Pavić
Marija Peti Božić
Josip Pogorilić
Mladen Prodan
Ivan Kićo Tanković
Davorka Tenčić Radočaj
Duilio Trošt
Olga Vicel
Blagdani, spomendani i neradni dani u republici Hrvatskoj
Sajmovi u Istri 18
Franina i Jurina | Milan Rakovac

OBLJETNICE
Istarska županija: 10 gradova i 31 općina | Zvjezdan Strahinja
Općina Barban
Grad Buzet
Grad Pazin
Grad Poreč
Grad Pula
Grad Rovinj-Rovigno
Općina Vižinada
Općina Vrsar | Marin Grgeta
530. obljetnica hrvatskog prvotiska | Mirjana Pavletić
Nastavljači misije svete braće | Gordana Čalić Šverko
Glagoljica - neprocjenjivo bogatstvo
Naše kulturne baštine | Vladimir Pernić
Pedeset godina od pokretanja časopisa "Istarski mozaik" | Miroslav Sinčić
Pozdrav i posadi broda! | Asim Čabaravdić
Važan događaj za Hrvate u Istri | Josip Čiklić
Najznačajniji akt rimskog prava | Ivan Milotić
Stogodišnja banda još i danas svira | Zlatan Varelija

PROŠLOST, TRADICIJA I BAŠTINA
Pulska kina | Franc Branko Ancelj
Svadbeni običaji u sjevernoj Istri | Mirjana Pavletić
Jules Verne u Pazinskoj jami | Mirjan Rimanić
Počeci djelovanja matice Hrvatske u Istri | Zlatan Varelija
Blago prepušteno zubu vremena | Zlatan Varelija
Sudbine dvaju parnih strojeva iz Istre | Josip Orbanić
Crkva sv. Antuna Opata u Barbanu | Josip Šiklić
Kapelanija i kaštel Gradinje | Ivan Milotić
Franina i Jurina 2013.
"Karlo Rojc" na trima starim razglednicama | Silvano Jelenić
Gromače i suhozidi | Josip Žmak


NAŠI LJUDI I KRAJEVI
Časno je biti kapar | Mirjana Grce
Čuvar kršanske tradicije | Kristian Stepčić Reisman
Dva bisera: Bribir u brdima, Brseč nad morem | Vesna Kiseljak Varelija
Istarski preporoditelj Mate Bastian | Zlatan Varelija
Primorci u ekspediciji na Arktiku | Ivo Bogović
Podvig kapetana Ivančića | Julijano Sokolić
Jure Grando nije bio vampir | Mirjan Rimanić
Matteo Giulio Bartoli - talijanski filolog labinskih korijena | Marijan Milevoj
Memoari antifašističkog borca Felicea Knapića iz Šišana | Antonio Giudici
I pineta i kastanja | Zlatan Varelija
Otok sv. Katarina kod Rovinja | Amir Muzur
Poznati gosti riječkih kavana | Kim Cuculić
Uvala Saline - zaštićeno morsko stanište | Aldo Pokrajac
Tri labinske Pećine | Robi Selan
Tri natpisa u Puli iz razdoblja fašizma | David Orlović
Zaboravljeni pulski sportski šampioni | Anton Percan


TEME I DOGAĐAJI
Riječka operacija | Mate krizman
Istra na udaru ekstremnih vremenskih prilika | Mario Grabar
Istarske klimatske vratolomije | Milan Sijerković
Počeci parobrodarstva uz našu obalu | Branko Šuljić
Istarski plivaričari | Andrej Mekota
Mostovi na rječini | Igor Žic
Opatijski gosti - umjetnici | Amir Muzur
Najljepša cesta 19. stoljeća | Slavica Mrkić Modrić
Naše brodice na festivalu mora u Brestu | Branko Šuljić
Naši iseljenici u Americi | Franko Pavičevac
Promotor jedriličarstva na labinštini | Kristian Stepčić Reisman
Tdr - neovisna kompanija i tržišni lider | Aldo Pokrajac
Skarabeji - svjedoci nestanka stoke | Toni Koren
Gubar - štetnik koji ogoljuje šume | Christian Gallo
Speleološka kuća na Ćićariji | Gordana Čalić Šverko
Aktualno, poučno, korisno
Prednosti pošumljavanja sa štitnicima | Christian Gallo
Pojava medvjeda u Istri | Predrag Trope
Suše sve češće desetkuju maslinike | Franko Raguž
Mirisi mog vrta | Claudio Pericin
Otrovno bilje u kući i vrtu | Tatjana Mandić Bulić
Sušena riba nekad i danas | Branko ŠuljićImpresum

Franina i Jurina
istarski kalendar za 2013. godinu


Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, 52420 Buzet; tel. (052) 665-084; tel./fax
(052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; sonja.sincic@reprezent.hr;
Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Uredništvo
MARIJAN MILEVOJ, DRAGO ORLIĆ, VLADIMIR
PERNIĆ, MIRJAN RIMANIĆ, MIROSLAV SINČIĆ,
BRANKO ŠULJIĆ I ZLATAN VARELIJA

Dizajn i računalna priprema
DAVID IVIĆ

Marketing
SONJA SINČIĆ
DARIO BOLONOVIĆ, BERISLAV MUDROVČIĆ I


Autori fotografija
Željko Ancelj, Tea Budinjaš, Asim Čabaravdić, Gordana Čalić Šverko,
Livio Černjul, Christian Gallo, David Ivić, Vedran Karuza, Vesna Kiseljak Varelija,
Toni Koren, Tatjana Mandić Bulić, Marijan Milevoj, Ivan Milotić, David Orlović,
Claudio Pericin, Aldo Pokrajac, Mirjan Rimanić, Robi Selan, Damir Škomrlj, Branko Šuljić,
Ivica Tomić, Zlatan Varelija; arhiva Glasa Istre.

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB