Objavljena izdanja

Etore Poropat:
DANE - SELO U ISTRI
Format 16,5 x 24 cm, 160 str., 100 fotografija u boji, tvrdi uvez


Knjiga Etora Poropata DANE - SELO U ISTRI povjesnica je sela Dane, govori o njegovoj dalekoj i bližoj prošlosti, razvitku i stradanju, o ljudima i obiteljima, njihovim sudbinama, iseljavanju, seoskim dobrima, obrtima, arheološkim zanimljivostima, narodnoj predaji, povijesnim i socijalnim prilikama i događanjima u prošlosti i danas. To je zapravo mala monografija o Danama i Dancima u dugom povijesnom slijedu od prapovijesnih vremena do danas.

Autor knjige Etore Poropat, rodom iz Dana, odličan je poznavatelj povijesnih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih i drugih prilika i kretanja u svom užem i širem zavičaju, čovjek koji je i rodom i uspomenama i osjećajima vezan uz Dane i svoj širi rodni kraj. To svoje izvrsno poznavanje i povezanost i ljubav prema rodnom selu i zavičaju na najbolji je način pretočio u ovu knjigu, koju će zasigurno sa zahvalnošću i ljubavlju prigrliti svi Danci, oni kod kuće i oni raspršeni po svijetu, i svatko tko cijeni svoje podrijetlo i svoje pretke, kojime je stalo da se posve ne zaboravi život jedne male seoske zajednice, da se novim pokoljenjima približi daleka i bliža prošlost sela i života u njemu, da se sačuvaju uspomene na ljude, njihove sudbine, radosti i stradanja.

Impresum

Biblioteka
Malahne knige blzetske
Knjiga 3.

Etore Poropat
DANE - SELO U ISTRI

Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; tel./fax (052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Sunakladnik
UDRUGA ZA UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM SELA DANE

Stare fotografije objavljene u ovoj knjizi iz privatnih su albuma danskih obitelji;
novije fotografije snimili su Miroslav Sinčić, Rade Poropat i Karlo Brajković

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
400 primjeraka