Objavljena izdanja

ANTIFAŠIZAM NA BUZEŠTINI

Monografija o NOP-u na Buzeštini 1941. - 1945. - zbornik sedamdesetak radova četrdesetorice autora, tiskan na 608 stranica formata 23 x 28 cm, u tvrdom uvezu s ovitkom.Knjigu Antifašizam na Buzeštini objavljujemo uz čezdesetu godišnjicu povijesnih Pazinskih odluka iz rujna 1943. god. kojima je istarski narod okrunio svoju dugogodišnju borbu protiv fašizma i težnju za oslobođenjem i sjedinjenjem s matičnom domovinom.

Istarski su antifašisti sudjelovali u Narodnooslobodilačkom pokretu od njegovoga početka, a u trenutku kapitulacije fašističke Italije istarski se narod masovno digao na ustanak, organizirano razoružao talijanske vojne postrojbe, posade karabinjera i financa, srušio organe talijanskoga državnog aparata i tako u svega nekoliko dana oslobodio veći dio Istre. Kruna tih događanja bila je odluka od 13. rujna 1943. god. kojom Okružni NOO-a za Istru, kao njen tadašnji predstavnik i jedini nositelj vlasti, izražava težnju i odlučnost istarskoga naroda da se Istra "priključuje matici zemlji i proglašuje ujedinjenje s ostalom našom hrvatskom braćom" te da s oružjem u rukama stane na branik stečene slobode.

Te je odluke potvrdio ZAVNOH 20. rujna i AVNOJ 30. studenog 1943., a plebiscitarno su prihvaćene i na skupštini Pokrajinskog NOO-a za Istru u Pazinu, svojevrsnom istarskom saboru, 25. rujna 1943. godine.

Tom veličanstvenom djelu u povijesti Istre Buzeština je dala značajan doprinos. Upravo je na Buzeštini planula iskra NOP-a u Istri, upravo su s antifašistima na tom brdovitom graničnom području pod talijanskom okupacijom aktivisti KP Hrvatske i KP Slovenije uspostavili prve veze. Na Ćićariji je djelovala Prva istarska partizanska četa, kod Brguca se nalazio Punkt 01 - glavna partizanska baza u Istri; preko ovoga su područja prolazili glavni partizanski putovi i veze NOP-a Istre s NOP-om u Hrvatskoj; na sjeveru Istre već u prvoj polovici rujna 1943. osnovan je Hrvatsko-slovenski odred za Istru; kapitulaciju Italije narod Buzeštine dočekao je s oduševljenjem i odmah organizirano i odlučno krenuo u razoručavanje okupatorskih posada, oslobađanje naselja i uspostavljanje narodnih straža i organa revolucionarne vlasti.

Tada oslobođena Buzeština bila je jedna od važnih pretpostavki za donošenje povijesnih Pazinskih odluka o raskidu državnopravnih odnosa s Italijom i priključenju Istre Hrvatskoj.

Doprinos Buzeštine tom povijesnom činu to je veći što je u kreiranju Pazinskih odluka značajnu ulogu imao Anton Cerovac - Tonić, čovjek s Buzeštine, karizmatska ličnost i narodni tribun iz Velog Mluna, istaknuti rukovodilac NOP-a, neumorni graditelj narodne vlasti, tajnik Okružnog NOO-a za Istru u trenutku donošenja odluka i tajnik Pokrajinskog NOO-a za Istru u trenutku njihova prihvaćanja na istarskome saboru u Pazinu 25. rujna 1943. god.

I nakon Pazinskih odluka, u nastavku NOB-a na tlu Istre, doprinos Buzeštine bio je stalan i značajan, u mnogim trenucima i presudan za jačanje i širenje oslobodilačkog rata i razvoj narodne vlasti. Na Buzeštini je održano Prvo savjetovanje KPH za Istru u Brgucu, Prva konferencija KPH za Istru i Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru u Račicama, Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Istru u Rašporu i mnogi drugi značajni politički skupovi. U Klarićima na Buzeštini održan je Prvi učiteljski partizanski tečaj, a u Brgucu i u Sv. Donatu otvorene su prve hrvatske pučke škole u Istri. U buzetskom kraju i na Ćićariji formiraju se partizanske jedinice, među ostalima i Druga istarska partizanska brigada, koja je domicilno vezana uz Sv. Martin kod Buzeta, a borbeno je djelovala na širokom području sjeverne i zapadne Istre, u susjednim slovenskim krajevima te prema istoku u Gorskom kotaru, na karlovačkom području i u Žumberku, da bi svoj slavni borbeni put okončala u završnim operacijama za konačno oslobođenje zemlje.

Masovno sudjelovanje naroda Buzeštine u oslobodilačkom pokretu i u partizanskim jedinicama te značajna uloga i doprinos koji je ovaj kraj dao NOB-u u Istri bili su praćeni i velikim stradanjima i žrtvama. Na području Kotarskog NOO-a Buzet u ratu je spaljeno više od 1700 stambenih i gospodarskih zgrada. U partizanskim jedinicama iz tog je kraja sudjelovalo više od 2700 ljudi, a 606 palih boraca i žrtava fašističkog terora dalo je svoje živote za ostvarenje narodnih težnji izraženih u Pazinskim odlukama i oživotvorenih u NOB-u.

Ovu knjigu posvećujemo toj borbi i pobjedi, kao svjedočanstvo i kao zahvalnost narodu koji ju je izvojevao i žrtvama koje su za nju pale.

U Buzetu kolovoza 2003. god. Nakladnici

  Sadržaj

PREDGOVOR
(Petar Strčić)

I. BUZEŠTINA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Dragovan Čepić: Buzeština 1918. godine
Alojz Čargonja: Buzet i Buzeština 1918. - 1941.
Darko Dukovski: Političke grupacije i stranke na Buzeštini 1918. - 1929.
Dušan Jakac: Aktivnost omladine Buzeštine između dva svjetska rata


II. ISTRANI U EMIGRACIJI
Ernest Arbanas: Doprinos omladine đačkog internata u Zagrebu NOP-u u Istri i Slovenskom primorju
Alojz Čargonja: Politička djelatnost Antona Cerovca Tonića u emigraciji i dolazak na Buzeštinu
Dušan Tumpić: Kulturna djelatnost Istrana u Zagrebu između dva svjetska rata


III. NA POČETKU NARODNOG USTANKA
Tone Ferenc: Dodiri i suradnja slovenskog i hrvatskog NOP-a u Istri
Alojz Čargonja: Buzeština u narodnom ustanku 1941. - 1942.
Vinko Antić: Osnutak Prve istarske partizanske čete
Alojz Čargonja: Prva partizanska vojna jedinica na tlu Istre
Vinko Čepić: Formiranje i razvoj Prve istarske partizanske čete
Vinko Čepić: Novi podaci o djelovanju Prve istarske partizanske čete
Slavko Magdić: Augustin Vivoda Arsen - komesar Prve istarske partizanske čete
Milan Klobas: Josip Ivančić - Kivinov


IV. NAKON KAPITULACIJE ITALIJE
Božo Jakovljević: Put Druge brigade i drugi događaji
Anton Cerovac - Tonić: Rujanski dani 1943.
Miro Rušnjak: Sjećanje na rujan 1943.


V. ORGANI NOVE VLASTI
Dražen Vlahov: Okružni NOO za Buzet
Božo Jakovljević: Počeci narodne vlasti i organizacije KPH na području Kotarskog NOO-a Buzet
Božo Jakovljević: Počeci narodne vlasti i organizacije KPH na području Kotarskog NOO-a Motovun
Davor Mandić: Buzeština u zapisnicima Oblasnog NOO-a
Davor Mandić: Organizaciona i kadrovska struktura NOO-a na području kotara Kras
Dražen Vlahov: Tri izvještaja iz Istre
Željko Marinac: Vojnopozadinska vlast na području ratnog kotara Buzet
Govor Antuna Cerovca - Tonića na III. zasjedanju ZAVNOH-a u Topuskom
Herman Burić: Djelovanje Antona Cerovca u izgrađivanju narodne vlasti u Istri 1945.
Dušan Tumpić: Sjećanja na Antona Cerovca - Tonića


VI. OSNIVANJE NOVIH PARTIZANSKIH JEDINICA
Vinko Šepić: Tri istarske partizanske ćete Operativnog štaba za Istru
Vinko Šepić: Treći istarski partizanski bataljun Operativnog štaba za Istru
Josip Greblo: Buzečani u prekomorskim brigadama


VII. POLITIČKE ORGANIZACIJE NOP-a
Mario Mikolić: KPH i SKOJ na Buzeštini 1943. - 1945.
Mario Mikolić: Partijska savjetovanja u Istri u prosincu 1943.
Herman Buršić: Prvo savjetovanje KPH za Istru u Brgucu
Herman Buršić: Prva konferencija KPH za Istru u Račicama
Ante Cerovac: Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru u Račicama
Davor Mandić: SKOJ i USAOH na ratnom kotaru Kras
Mihael Sobolevski: Razvoj i djelatnost jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta na području ratnog kotara Buzet 1944. - 1945.
Božo Jakovljević: Skojevski sastanci na Sovinjštini
Ružica Cerovac-Ćuk: Omladinski tečajevi na Buzeštini u toku NOR-a
Marija Kopitar-Cetina: Počeci organizacije AFŽ-a u Istri
Dina Zlatić: Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Istru
Vilim Štefan: Osposobljavanje kadrova za omladinske rukovodioce


VIII. KULTURNA, PROSVJETNA I ZDRAVSTVENA DJELATNOST
Božo Jakovljević: Prvi partizanski učiteljski tečaj u Istri
Božo Jakovljević: Ratna početnica s Buzeštine
Davor Mandić: Scensko-muzički rad u NOP-u Istre
Milan Cerovac: Partizanske diletantske grupe i kazališne družine na Buzeštini
Zdravko Grgurev: Partizanske bolnice na Buzeštini


X. BUZEŠTINA U PARTIZANSKOJ ŠTAMPI
Davor Mandić: Buzetske "Vijesti"
Herman Buršić: Buzeština u hrvatskoj partizanskoj štampi
Herman Buršić: Buzeština u talijanskoj partizanskoj štampi
Alojz Čargonja: Partizanski "Glas Istre" o Buzeštini


XI. ZAPISI
Božo Jakovljević i Miroslav Sinčić: Ustanički Brgudac
Etore Poropat: Paljenje kračkih sela
Alojz Čargonja: Žrtve iz Trstenika
Mate Žmak - Matešić: Iz prošlosti
Lanišća Anton Flego: Sudjelovanje Malomlunčana u NOB-u
Vlado Finderle: Svetomartinšani u NOB-u
Josip Greblo: Nugla u NOB-u
Božo Jakovljević: Cunj, Sv. Ivan, Čiritež i Selca u NOB-u
Josip Majcan: Dobrova u plamenu
Emil Zonta: Rat u dječačkim očima
Ivan Draščić - Beli Mate: Buzetski mladoljetnici u logorima
Božo Jakovljević: Mladi su pogibali u prvim redovima
Božo Jakovljević: Crtice iz NOB-a na Buzeštini


XII. SPOMENICI I SPOMEN-PLOČE
Željko Marinac: Centralni spomenik NOR-a u Buzetu
Božo Jakovljević: Tekstovi spomenika i spomen-ploča NOB-a na Buzeštini


XIII. PALI BORCI I ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA
Pali borci i žrtve fašističkog terora NOR-a s područja Buzeštine 1941. - 1945.


XIV. KALENDAR DOGAĐAJA
Alojz Čargonja: Kalendar događaja u NOR-u na Buzeštini 1941. - 1945.


XV. BILJEŠKEANTIFAŠIZAM NA BUZEŠTINI
Narodnooslobodilački pokret 1941. - 1945.

Uredništvo
Alojz Čargonja, Josip Flego, Božo Jakovljević, Željko Marinac,
Mirjana Pavletić, Rikard Perči, Vladimir Pernić,
Etore Poropat, Miroslav Sinčić i Stjepan Sulimanec

Urednik
Božo Jakovljević

Nakladnici
Savez antifašista Grada Buzeta Izdavačko poduzeće Reprezent Račice Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet Katedra čakavskog sabora Buzet

Za nakladnike
Željko Marinac

Izvršni nakladnik
Izdavačko poduzeće Reprezent d.o.o. Buzet, Račice 1

Izvršni urednik
Miroslav Sinčić

Recenzenti
Herman Buršić i Petar Strčić

Grafičko oblikovanje
David Ivić

Fotografije
U knjizi su reproducirane fotografije i faksimili iz Fototeke Povijesnog muzeja Istre u Puli,
fundusa Zavičajnog muzeja Buzeta i arhiva nakladnika.
Njihovo neovlašteno umnožavanje nije dopušteno.
Na ovitku: Centralni spomenik revolucije i spomen-park u Buzetu

Tisak
Grafomark Zagreb

Naklada
600 primjeraka